Jakt

Jakt

Vi presenterar säsongens resultat då alla klubbar har gjort sina sammanställningar!

Hälleforshunden
Vi ska värna om våra hundars goda egenskaper som mycket duktiga älghundar.
Detta gör vi genom att dokumentera hundarnas goda jaktegenskaper med jaktprov!

Jaktprovsresultat
Vi kommer presentera de hundar som har fått godkänt resultat i jaktprov. Dessutom en sammanställning på alla jaktprov

Jaktproversättning
Årsmötet 2006 beslöt att ta bort jaktprovsersättningen.

Championat
För att erhålla jaktchampionat finns det speciella regler, dessa kan ni finna på sidan 50 i pdf-filen hos SKK (grupp 5 spetsar och raser av urhundstyp), finns på följande länk:

Utställnings- och championatbestämmelser

Blanketter för att ansöka om championat:

Svenskt championat

Championat-sidan
Vill ni ha er hund publicerad på vår web när championat erhålles, eposta uppgifter till:

marit(punkt)truuts(snabel-a)netplex(punkt)se
(byt (snabel-a) mot @ och (punkt) mot . )

 

 

Funktion
Hälleforshunden är idag en tålig och stark jakthund som ofta uppfyller de krav på jaktförmåga som ställs. Önskvärt är dock att jämnheten ytterligare ökar med en högre ”lägsta nivå” som följd.

Målsättning:
Stärka jaktlusten i rasen medelst en högre ”lägsta nivå”. Öka antalet hundar som kommer till prov.

SM för älghundar
Första hälleforshunddeltagare i SM blev Sigge som deltog i SM 2015. En poäng från guldet gav en mycket hedervärd 2:a plats!

Intervju med husse efter SM

Jaktprov utanför Sverige
Information från Jaktprovskommittén angående jaktprov utanför Sverige, se länk

Jaktprov statistik 2005-17
Samlad information om jaktprovsresultat under åren 2005-17 samt analys av varje enskilt moment.