Hunden

Historik

Rasbeskrivning

Valpar

 

 

 

 

 

1950-tal

Begreppet ”hälleforshund” började spridas långt utanför trakterna av Hällefors. Många av de valpar som föddes köptes av jägare runt om i Norrland. De blev därför, bortsett från kärnområdet omkring Hällefors, spridda över ett geografiskt mycket stort område. Den stora spridningen innebar att kontakterna mellan ägare till hälleforshundar var liten och aveln av ”äkta hälleforsare” utanför Hälleforsområdet var därför obetydlig. De parningar som genomfördes skedde oftast mellan en duktig hälleforshundhane och en tik från någon av de andra älghundraserna.
Aveln av hälleforshundar var under hela 50-talet fortsatt koncentrerad till Hälleforsområdet. Den helt dominerande uppfödaren var fortfarande M. Norman vars uppfödning i slutet av decenniet hade producerat närmare 400 st. valpar.
Under 50-talet minskade inslaget av ostjaklaika i hälleforshundarna även från uppfödarna runt Hällefors. Främst beroende på det långa tidsavståndet till när rena ostjaklaikor funnits att tillgå och att det dessutom vid enstaka tillfällen tillkommit avelstikar från andra älghundraser.

1920-tal 1930-tal 1940-tal
1950-tal 1960-tal 1970-tal
1980-tal 1990-tal 2000-tal

Tillbaka