Hunden

Historik

Rasbeskrivning

Valpar

 

 

 

 

 

1960-tal

Den 6/11 1963 föds den näst sista kullen valpar i den Normanska uppfödningen. Den sista skulle dröja i ytterligare 5 år och föds först den 17/8 1968. Därmed var M.Normans uppfödargärning med hälleforshundar avslutad. Flera av hundarna i den sista kullen återfinnes i stamtavlorna hos många av dagens hälleforshundar.
Andra uppfödare i och omkring Hällefors vars avel började lämna spår i rasen var A.Hellström, H.Thomasson, Hedlund och Vahlegren. Inslag av jämthund och gråhund förekom.
Under senare delen av 60-talet förskjuts tyngdpunkten i aveln av hälleforshundar norrut. J.Gulin i Gulsele hade då påbörjat sin uppfödning som syftade till en avel av hundar med så stort inslag av ostjakblod som möjligt. Hundar ur M. Normans uppfödning utgjorde grundmaterialet och en noggrann dokumentation av den fortsatta aveln påbörjades. Rekonstruktioner av den avel som pågått sedan 30-talet började göras och mer eller mindre fullständiga stamtavlor upprättades för ett antal hundar bakåt i tiden.
M. Normans sista valpkull föddes fram av en tik ur Gulins uppfödning. Den hade sommaren 1968 blivit parad med E. Rådbergs hanhund Pan II. Även i Gulins uppfödning av hälleforshundar fanns till en början inslag av gråhund.

1920-tal 1930-tal 1940-tal
1950-tal 1960-tal 1970-tal
1980-tal 1990-tal 2000-tal

Tillbaka