Hunden

Historik

Rasbeskrivning

Valpar

 

 

 

 

 

1990-tal

J.Gulin avlider hösten 1989 och andra tongivande uppfödare är på grund av hög ålder i slutet av sin uppfödargärning. Utan deras kännedom och dokumentation om hundarna och deras härstamning skulle en fortsatt avel på hälleforshundar kraftigt försvåras. En arbetsgrupp skapades därför under våren 1990 med uppgiften att säkerställa hälleforshundens fortsatta existens. Som ett resultat av deras arbete bildades Hälleforshundklubben vid ett möte i Gulsele den 18 juni 1994. Avelsråd utsågs och regler för rådgivning samt vilka krav som skulle ställas på godkända avelshundar fastställdes.
En första mönstring någonsin av hälleforshundar skedde i augusti 1994 i samband med ”Fallens Dag” i Viksjö. Ett 40-tal hundar blev under dagen bedömda av J.Åkerman.
Under perioden 1995-99 blev ytterligare ca.250-300 st. hundar mönstrade, oftast i samband med Hälleforshundklubbens årsmöten. Det genomfördes också under samma tidsperiod ett 30-tal inofficiella jaktprov på älg med hälleforshundar.
Den uppfödning av hälleforshundar som pågick under 90-talet gjordes, med några få undantag, till allra största delen av tikägare som tog någon enstaka kull. Antalet valpar som föddes och godkändes av klubben var ca.50-60/år.
Inkorsning av främmande ras skedde inte under 1990-talet.

1920-tal 1930-tal 1940-tal
1950-tal 1960-tal 1970-tal
1980-tal 1990-tal 2000-tal

Tillbaka