Hunden

Historik

Rasbeskrivning

Inmönstring

Valpar

 

 

Valpar
Är du intresserad av att skaffa en Hälleforshundvalp? Då kan besöka valptorget eller titta efter vilka parningar som är gjorda

Tänk alltid på att värna om Hälleforshundens fortsatta utveckling som en utomordentlig duktig älghund. Av denna anledning ta alltid reda på valpens genetiska jaktanlag innan du köper en valp. Om du får tag på en valpförsäljare och är osäker på hundens härkomst samt jaktegenskaper, kontakta då vårt avelsråd de kan hjälpa dig få fram fakta om föräldrahundarna!

Genom att vara noggrann vid sitt valpval hoppas vi att Hälleforshunden kan förbli en duktig älghund och vi kan undvika oseriösa valpuppfödare. Klubbens uppföljning visar även att de avkommor som har kommit till efter avelsrådets rekommendationer är de hundar som sedan blir mest meriterade, se länk

Du som skaffar en Hälleforshund ska använda hunden i jakt!!

Uppfödning

Om du har en jaktligt duktig Hälleforshund och vill skaffa valpar efter denna/denne så kontakta då alltid vårt avelsråd. Detta för att vi ska kunna bibehålla hundens goda egenskaper samt få en bra genetisk variation.

Hundarna ska innan avel uppvisa goda jaktegenskaper (jaktprov), ha bra höfter samt vara ögonlysta!

Tänk alltid på att dokumentera din hunds jaktliga egenskaper genom att gå jaktprov!!

Ni finner vår avelstrategi här: Avelstrategi

Avtal för försäljning av valp: Avtal