Klubben

Lycksele
Årsmöte 16/8 2003

Årets årmöte var förlagt till Lycksele, detta med anledning av det var en stor jakthundsutställning där. På lördagen hade SÄK 297 älghundar anmälda till älghundsutställningen. Av dessa var det 27 Hälleforsare. Domaren uppfattade hälleforhundmaterialet som jämnt, dock kunde tikarna ha lite högre mankhöjd. Bästa Hälleforshund för dagen blev King ägare Thomas Andersson.

Klockan 14.00 startade årsmötet, 35 medlemmar hade slutit upp. Vissa förändringar i bemanning av styrelse och valberedning röstades igenom. Årsmötets stora beslut var om man skulle godkänna förändringarna i klubbens nya stadgar. Det är små förändringar i stadgarna, dessa förändringar görs för att anpassa stadgarna helt mot älghundklubbens stadgar. Detta för att få vara med i älghundklubben och få tillträde till älghundklubbens utställningar samt att få möjligheten att gå jaktprov. Av dessa anledningar så beslutade medlemmarna att godkänna stadgeändringarna, det krävs dock att ytterligare ett klubbmöte godkänner dessa förändringar innan stadgarna ändras.

Leif Gulin redogjorde för hälleforshundens historia samt ändamålet med klubben.

Årmötet avslutades med middag på Ansia camping

Tillbaka