Klubben

Årsmöte 7/8 2004

Årets årsmöte var förlagt till Rättvik, detta med anledning av det var en stor jakthundsutställning där samtidigt som klubben har som mål att alternera årsmötesorter. Förra året var årsmötet förlagt till Lycksele i år förlades mötet således längre söder ut. På utställningslördagen den 7:e var det 7 anmälda Hälleforsare, domare var Britt-Marie Nordquist. Vinnare i Hälleforshundklassen blev Blenda från Svärdsjö. På söndagens utställning deltog 5 Hälleforsare, vinnare blev Ricco från Lillhärdal, domare Boo Lundström.

Klockan 14.00 startade årsmötet, 18 medlemmar hade slutit upp. Oförändrad styrelse och valberedning. Årsmötets stora beslut var om man skulle godkänna förändringarna i klubbens nya stadgar. Det är små förändringar i stadgarna, dessa förändringar görs för att anpassa stadgarna helt mot älghundklubbens stadgar. Detta för att få vara med i älghundklubben och få tillträde till älghundklubbens utställningar samt att få möjligheten att gå jaktprov. Av dessa anledningar så beslutade medlemmarna att godkänna stadgeändringarna. Det var andra årsmötet där stadgeförändringarna togs upp därav är beslutet är fastlagt. Klubben kommer under 2005 att anslutas till älghundklubben.

Leif Gulin redogjorde för hälleforshundens ändamål. Stämman var överens om att Hälleforshundklubbens avelsarbete ska syfta till att få fram friska och utpräglade jakthundar. Det är dessutom viktigt att vi bibehåller en bra genetisk variation med liten inavelskofficient. Detta medför att hundar inte får användas för frekvent i avel, max 3-4 kullar per hund. Om en hund utnyttjas för mycket så förläggs valparna med avelsförbud. Tar man flera kullar på en hund så påverkar det även möjligheten för kullsyskon att godkännas som avelsdjur eftersom de har samma genetiska linje.
De hundar som nyttjas i avel ska ha visat resultat i jaktprov, tidigare godkände klubben annan dokumentation av jaktduglighet, men nu vill klubben endast ha jaktprovsresultat. Hundens skönhetsfel är av underordnad betydelse, dock krävs det utställningsresultat för att få ställa upp på jaktprov. All avel ska gå genom avelsrådet för att klubben ska kunna garantera rasens framtida utveckling.

Om man blir kontaktad av en annan Hälleforshundägare direkt angående en parning så ska man alltid SJÄLV kontrollera med avelsrådet om denna parning är OK. Annars riskerar man att man släpper till sin hund till en ”olämplig” parning för rasen framtid. Då det redan idag förekommer avel utanför avelsrådets kännedom är det även viktigt att även valpköpare kontaktar avelsrådet innan man köper en valp direkt från en uppfödare. På så sätt kan valpköparen få reda på fakta om förldradjurens jaktegenskaper mm. Om man som valpköpare kontaktar avelsrådet före köp så ska man dessutom slippa drabbas av en obehaglig överaskning såsom att valpen har avelsförbud, eller inte är registrerad mm.

Låt oss hjälpas åt att få fram en utmärkt älghund!

På stämman föreläste Inge Öhrneling från Älghundsklubben, bland annat berättade Inge att en bok om älghundar kommer att ges ut under 2004 eller 2005. Boken levereras till alla medlemmar i Svenska Älghundklubben.

Årsmötet avslutades med middag i Rättviksparken