Klubben

Årsmöte 29/5 2006

Årets årsmöte gick av stapeln den 27 maj i Östersund i samband med att Älghundklubben anordnade utställning. Vädret var kallt och gråmulet men inte hindrade detta hundägare från att ställa ut sina hundar. Utställningen var välbesökt med drygt 20 hälleforshundar på plats. Bästa hälleforshund för dagen blev Jan Bomans unghund Elit.

Klockan 13.00 startade årsmötet, 34 medlemmar hade slutit upp. Årsmötet hölls på en närliggande Älgpark. Styrelsen omvaldes. Två nya revisorsuppleanter valdes, dessa blev Ingemar Westerlund och Larry Westerlund. Styrelsens verksamhetsplan, årsbokslut samt rambudgetförslag upplästes och godkändes. Årsmötet hade önskemål om att klubben skulle ta bort ersättningen till det första jaktprovet, vilket även beslutades under stämman.

Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en jakttävling för unghundar, detta för att stimulera jaktprovsverksamheten. Styrelsen fick även in önskemål om att klubben ska ha en kontaktperson i Norge.

Efter årmsötet redogjorde Leif Gulin för avelsarbetet.
Vi måste i klubben ha ett gemensamt mål med avelsarbetet. Målet med avelsarbetet är att se till att rasen utvecklas och överlever. Av denna anledning måste vi vara benhårda i de saker som påverkar rasens framtid.
Avelsstrategi som har antagits och godkänts av SÄK och SKK. Leif redogjorde för vad det innebar att vi idag har en öppen stambok. I och med en öppen stambok så har man rätt att plocka in material i rasen som inte är en ren hälleforshund. Detta kan göras för att utöka avelsbasen, dock ska detta göras under mycket kontrollerade former beslutade av avelsrådet. En hund som plockas in måste tillföra något till rasen annars tar man inte in något utifrån, de avkommor av en dylik parning som har hälleforshundegenskaper (ser ut som en hälleforsare, har bra jaktegenskape) kan sedan mönstras in som en hälleforsare. Leif frågade om stämman kunde godta en dylik inparning om det visar sig att det behövs. Om det behövs så tyckte mötet att det är OK att para in en annan hund i rasen.

Årsmötet avslutades med rundvandring i Älgparken samt avslutande middag för deltagarna.

Bild från årsmötet