Klubben

Årsmöte 24/5 2008

Årets årsmöte gick av stapeln den 24 maj i Östersund i samband med att Älghundklubben anordnade utställning. I strålande solsken ställdes åtta hälleforshundar ut, BIR för dagen blev Rackie som ägs av Jan Bengtsson Junstorp.

Klockan 13.00 startade årsmötet, drygt 20 medlemmar hade slutit upp. Under årsmötet omvaldes styrelsen, revisorerna samt valberedningen. Den enda förändringen var att en ny revisorsuppleant valdes, Ulrika Eriksson. Styrelsens verksamhetsplan, årsbokslut samt rambudgetförslag upplästes och godkändes.

Styrelsen föreslog att man ska förlänga tiden för den öppna stamboken med ytterligare fem år för att ha möjlighet att vidga avelsbasen, detta förslag godtogs av årsmötet.

Jörgen Markusson redovisade resultatet av unghundsgranskningen, där det har visat sig att hundarna har lätt att ställa älg, är förarbundna och har ett kort sök. De flesta unghundarna har fått aldeles för få jakttillfällen, endast 5-15 ggr vilket borde ligga på åtminstone 25 släpp den första hösten!

Årsmötet avslutades med en avslutande middag för deltagarna.

I väntan på årsmötet

Bilder från utställningen