Klubben

Hälleforshundklubben

Årsmöte 27/5 2011 i Östersund

Vår vana trogen så håller klubben sina årsmöten i samband med att Älghundklubben har någon aktivitet, årets årsmöte var därför förlagt till Östersund där SÄK-utställning skulle hållas på Frösö park. I prognosen stod det regn och åter regn, men vädergudarna var barmhärtiga och bjöd på både sol och moln. I utställningsringen var hälleforsaren först ut, sex glada hundar entrade ringen. Ett litet antal kan tyckas men beakta att rasen är liten och sex hälleforsare motsvarar ett antal hundra jämthundar procentuellt. Under fjoråret registrerades över 1740 jämthundar och endast 42 hälleforsare. Bästa hälleforsare för dagen blev Metsjöstigens Tuffa AS15674/2010 som bedömdes som Excelent 1kk 1ck 1btkl BIR, Ägare Olle Berggren, Sundsvall.

Till årsmötet var Örjan Lundell inbjuden som gästföreläsare. Örjan har verkat som veterinär, uppfödare och jägare. Föreläsningen handlade om allt från genetikens grunder till hur vi ska utfodra vår hundar. Han började sin föreläsning med att berätta om hur nedärvning fungerar och hur man med noggrant avelsarbete kan reducera och till och med avla bort ärftliga sjukdomar. Det är av stor vikt att man noggrant väljer avelsdjur och att man inte överutnyttjar något djur i aveln. Han rekommenderade klubben, med tanke på att vi har så liten ras, att behålla en öppen stambok under lång tid framöver. Vidare tog han även upp att man aldrig kan cykla upp sin hunds kondition, då kommer snarare husse/matte att dö på kuppen. Hundens leder, ligament och dess muskulatur kan tränas upp med cykling men inte deras hjärt- eller lungkapacitet, eftersom dessa är konstanta hos hundar. Således ökar inte konditionen men man minskar skaderisken om man tränar sin hund även under sommaren. Örjan tog även upp skillnader mellan olika foder, ett dyrt foder behöver inte vara bättre än ett billigt. Hunden ska ha i sig en viss mängd energi och viss mängd protein, en större portion med ett billigare foder ger samma mängd som ett dyrare och resultatet blir att hunden blir mättare. Man låter således bli att ge hunden lite extra mellan portionerna. Jämför energi och proteinmängd i fodren och utfodra efter detta.

Därefter var det dags för årsmötet, där de sedvanliga besluten fattades och valen gjordes. Fjoråret gav ett visst minusresultat på grund av jubileumsmötet i Gulsele. I tur att avgå i styrelsen var Bo Tobiasson, Jörgen Marcusson och Bo Bergkvist. Då Bo Bergkvist valt att avgå så valdes Tomas Johansson, Boden in. 2011 års styrelse får följande utseende: Wåge Lundgrehn (ordföranden), Ulrika Eriksson (kassör), Jan-Erik Bjermkvist (sekreterare), Jörgen Marcusson, Bo Tobiasson, Tomas Johansson och Märit Truuts (ledamöter).

Efter årsmötet redogjorde Leif Gulin för hundens nulägesanalys, bland annat visar hans statestik att det påvisbar skillnad i kullstorlek och en markant skillnad i prisprov på de kullar som har rekommenderats/anvisats av avelsrådet i förhållande till de kullar som sker utanför klubbens vetskap.