Klubben

Hälleforshundklubben

Årsmöte 25/5 2013 i Östersund


Lördagen den 25 maj var det dags för årets årsmöte i klubben, mötet hölls på Tekniklandet i Östersund, Jämtland. I samband med årsmötesdagen hade även älghundklubben utställning på området.

Det var många hälleforsare på plats i utställningsringen, totalt ställdes 21 hälleforshundar ut. BIR för dagen blev Erikebergets Hjalmar (AS29269/2009) ägare är Martin Holmström i Lit. Bästa tik (BIM) blev Raskängets Eira (AS36313/2012) ägare Ralf Runesson i Ramsele.

I samband utställningen hade man även möjlighet att ögonlysa sin hund, sju stycken hälleforsare passade på att göra detta och ingen av dem visade katarakt.


Efter utställningen hade vi ett välbesökt årsmöte med ett 30-tal medlemmar på plats. Följande val gjordes: Hälleforshundklubbens styrelse: Ordförande Wåge Lundgrehn, omval 1 år, ledamot: Bo Tobiasson, omval 2 år, ledamot Tomas Johansson, omval 2 år och ledamot Jörgen Marcusson som avgick och ersattes med Jonas Jonsson, nyval 2 år. Övriga ledamöter i styrelsen är Ulrika Eriksson, kassör, Märit Truuts och Jan-Erik Bjermkvist. Vi hälsar Jonas Jonsson Umeå varmt välkommen till styrelsen! Då Jonas tidigare har varit revisor i klubben fick han ersättas på denna post av Kerstin Boman som tillsammans med Linnea Smidth kommer ha hand om klubbens revisoruppdrag.

Efter årsmötet höll Calle" Catarina Freskgård från Ejra djurklinik en mycket uppskattad föreläsning om "Ståndskall och flåshalsens sjukdomar" Föreläsningen gav en inblick i hur halsen fungerar och vad det är som påverkar hunden vid jakt. Hon berättade bland annat att "halshundar" är mycket vanligt förekommande idag och varje hundägare borde kolla sin hunds hals regelbundet för att se hur halsmandlarna ser ut. Är mandlarna ett problem bör de tas bort. Hon berättade även om vilka problem noskvalster kan ställa till med, en otäck liten varelse som likt rävskabben äter och biter hål i hunden. Istället för att gnaga i pälsen så håller noskvalstren till och käkar på nosgångarna. Deltagarna fick höra inspelade ljud från hundar som drabbats. Hundar kan drabbas både i de övre eller de nedre luftvägarna. Vanliga symptom är nysningar, fnysningar eller mer inåtdragna "snorklingar" samt försämrat luktsinne något som verkligen kan ställa till det för jakthunden som är beroende av sitt luktsinne. Hundarna kan även få upp spolmask i luftvägarna.

Efter årsmötet samlades deltagarna på en gemensam middag


Wåge

Bilder kommer senare...